DIGITAL ELITE SKOLE

En digital eliteskole er en skole, der tager det fulde digitale skridt og digitaliserer samtlige af skolens fag med læringsportaler og interaktive opgavesystemer. Med den digitale titel opnår skolen adgang til eksklusive netværk og kurser samt en masse redskaber, der støtter skolen i at få det fulde udbytte af læringsportalerne.

Infrastuktur

På Hvidovre Privatskole medbringer alle elever deres egen chromebook. Vi har valgt at arbejde med chromebooks og google education. Vi har fået indlagt et superhurtigt fiber netværk, der giver alle ubegrænset adgang til internettet.

Uddannelse, netværk og Certificeringskurser

På heldagskurserne certificerer vi tre lærere fra hver digitale eliteskole til at blive fuldt fortrolige med alle portalernes muligheder og funktioner.

21th century skills – 21. århundredes kompetencer

Danske skoleforsøg viser, at hvis man som skole ønsker at udvikle en mere it-didaktisk og innovativ praksis, er der behov for, at man kombinerer både teknologiske, didaktiske og organisatoriske indsatser.

På det teknologiske plan er der brug for, at man som skole sikrer, at medarbejderne har de nødvendige itkompetencer, at det relevante it-udstyr er tilgængeligt, og at medarbejderne har et grundlæggende kendskab til relevante digitale læremidler og til, hvordan teknologier kan bruges til at understøtte de komplekse praksisser, der er forbundet med elevcentreret undervisning.

På det didaktiske plan er det afgørende, at brugen af it og digitale læremidler er didaktisk velfunderet, dvs. at medarbejderne er bevidste om, hvornår og hvordan det er relevant at inddrage it og digitale læremidler i undervisningen. Det kræver for mange skoler, at man arbejder med at styrke medarbejdernes it-didaktiske kompetencer, så det ikke er teknologien, som bliver styrende for lærernes valg i undervisningen, men derimod de didaktiske refleksioner.

På det organisatoriske plan er der behov for, at skoleledelsen er tydelig med hensyn til sine forventninger og krav til medarbejdernes inddragelse af it og digitale læremidler. Projektet viser samtidig, at det ikke er nok alene at investere i lærernes kompetencer, hvis man ønsker at fremme en it-didaktisk og innovativ undervisning. Kompetenceudviklingen bør ske i en sammenhæng, der fremmer det faglige fællesskab. Skal udviklingen lykkes, skal der være ”samtidighed, samarbejde, sammentænkning og sammenhæng i skolens udviklingsarbejde over en længere periode