Antimobbestrategi

Det er skolens opgave at skabe et undervisningsmiljø, der skaber trivsel for alle elever. Vi vil være en skole, hvor vi alle passer på hinanden i vores fællesskab. Alle skal mødes med anerkendelse for den man er, og ingen må udelukkes eller blive nedgjort, uden at vi griber ind. Vi vil have et stærkt, rummeligt og inkluderende fællesskab på vores skole modsat et fællesskab som tolerer, at man mobber og lukker nogen ude fra fællesskabet.

 Grundlaget for at lykkes med dette er, at vi:

 • som skole tager ansvar for at sikre en god klassekultur med gode relationer mellem børn og de voksne,
 • i vores måde at møde det enkelte barn på signalerer åbenhed og tillid, så det enkelte barn, hvis det er ked af noget, føler sig tryg ved at henvende sig til den voksne,
 • altid handler på mobning, når vi har mistanke om, at det sker,
 • altid tager udgangspunkt i børnenes opfattelse,
 • arbejder forebyggende ved gennem hele skoleforløbet at tilrettelægge aktiviteter, der udvikler børnenes empati og sociale egenskaber.

Definition af mobning
En person er blevet mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for nedgørende handlinger eller sprogbrug fra en eller flere personer, eller bliver udelukket fra fællesskabet.

Mulige tegn på mobning:

 • Barnet bliver stille og indadvendt
 • Barnet kan virke angst / skræmt
 • Barnet bliver aggressivt
 • Barnet bliver ukoncentreret
 • Barnet holder sig meget for sig selv
 • Barnet klæber til de voksne eller bliver usynlig
 • Barnet forsømmer skolen
 • Barnet har lille selvværd

 Vi forebygger mobning ved at:

 • have traditioner, hvor det gode fællesskab er i centrum
 • have enkle regler for, hvordan man omgås hinanden
 • skabe forståelse for, at mennesker er forskellige
 • opbygge det enkelte barns tro på sig som den gode kammerat og den gode elev
 • sørge for tydelige og tillidsvækkende voksne, som man kan henvende sig til ved problemer med mobning
 • teamet omkring klassen har fokus på børnenes trivsel
 • kontaktlæreren har samtaler med barnet
 • have et tæt og nært forældresamarbejde
 • benytte materialet ”Fri for mobberi” i indskolingen

 Måden vi griber ind på i tilfælde af mobning:

 • Vi tager en samtale med de involverede børn
 • Vi skaber øget samarbejdede med forældrene
 • Vi udarbejder handleplan for de involverede børn
 • Vi involverer klassen, da alle har et fælles ansvar