Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på Hvidovre Privatskole har vi her samlet informationer om det at være ny elev på skolen.

Indskrivningprocedure

På Hvidovre Privatskole optager vi løbende nye elever. For at komme i betragtning til en plads på skolen er første skridt at være opskrevet på vores ventelisten. Udfyld ventelisteformularen her

Når ventelisteformularen er udfyldt og ventelistegebyret på kr. 500,00 betalt, modtager forældrene i løbet af ca. 14 dage en mail med bekræftelse på, at deres barn er aktiv på ventelisten.

Når der bliver en ledig plads, og eleven står for tur på ventelisten, får forældrene besked om den ledige plads pr. telefon.

Forældrene og eleven inviteres herefter til en optagelsessamtale, hvor barnet præsenteres for nogle opgaver, der skal løses. Efter samtalen aftales det mellem forældre og lærer, hvornår eleven skal starte på prøve. Alle elever får en prøveuge med det formål, at både eleven, forældrene og skolen kan vurdere, om det er et samarbejde, der skal fortsætte.

I prøveugen bliver eleven testet i dansk og matematik svarede til klassetrinnet.

I slutningen af ugen taler forældrene og skolen sammen om, hvorvidt eleven skal optages og kan fortsætte sin skolegang på Hvidovre Privatskole.

Vi anbefaler, at forældrene melder eleven fri fra nuværende skole i prøveugen.

Først når der er enighed om, at eleven er endeligt optaget, skal forældrene betale indskrivningsgebyr, depositum og skolepenge. Ligeledes skal forældrene indkøbe en Cromebook, og de får adgang til Forældreintra, som er kommunikationsplatformen mellem skole og hjem på Hvidovre Privatskole.

Såfremt man takker nej til en optagelsessamtale, kan man vælge at få sit barn slettet fra ventelisten eller at få sit barn sat som passiv på ventelisten. Hvis passivstatus vælges gælder aktiveringsreglerne, som beskrevet under “Hvor står mit barn på listen”.

Venteliste- og indskrivningsgebyr er engangsgebyrer og refunderes ikke.

Hvor står mit barn på listen?

Placeringen på listen er en oplysning rigtig mange forældre ønsker at få. Det er dog et tal, som ikke er meget værd, da der kan komme ændringer af flere årsager. F.eks. prioriterer vi søskende før andre, og alle elever har anciennitet efter hvilken bankdag ventelistegebyret er modtaget.

Såfremt man vil have sit barn stående som passiv på listen, med ønsket om at blive aktiveret på et senere tidspunkt, vil eleven dog komme ind på den aktive venteliste med en ny anciennitetsdato, som svarer til datoen for aktiveringen.

Udskrivningsprocedure

Hvidovre Privatskole følger Undervisningsministeriets anbefalinger, hvad angår ophør af samarbejde mellem skole, forældre og elev.

Vi henviser til Undervisningsministeriets hjemmeside – Udskrivningsprocedure

 

Ønsker I at skrive jeres barn op?

Udfyld formular