Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på Hvidovre Privatskole har vi her samlet informationer om det at være ny elev på skolen.

Indskrivningprocedure

På Hvidovre Privatskole optager vi løbende elever, når der kommer ledige pladser. For at komme i betragtning til en plads på skolen er første skridt at være opskrevet på vores ventelisten. Udfyld ventelisteformularen her

Når ventelisteformularen er udfyldt og ventelistegebyret på kr. 500,00 betalt, modtager forældrene i løbet af ca. 3 uger en mail med bekræftelse på, at deres barn er aktiv på ventelisten.. Vær opmærksom på, at tilmelding på vores venteliste ikke er en garanti for, at dit barn bliver optaget. Men ved tilmeldingen sikrer du dig, at dit barn bliver skrevet på ventelisten. Vær også opmærksom på, at det til enhver tid er forældrenes ansvar at sørge for at kontaktoplysninger (e-mail, telefonnumre m.m.) er korrekt og opdateret. I kan sende evt. ændringer til venteliste@hvidovre-privatskole.dk

I kan også tage med på rundvisning, som vi afholder ca. en gang måneden på skolen. På rundvisningen får man en introduktion af en repræsentant fra skolens ledelse samt mulighed for at få svar på spørgsmål.

Alle opskrevne elever på ventelisten har anciennitet efter hvilken bankdag ventelistegebyret er modtaget. Når vi vælger børn fra ventelisten prioriterer vi bl.a. ud fra:
-Børn med søskende på skolen har førsteprioritet i forhold til de børn, der ikke har søskende på skolen
-Kønsfordeling (Vi tilstræber en ligelig kønsfordeling i hver klasse)
-Hensyn til om selve klassen er klar til at modtage en ny elev. Dette gør vi for at sikre en stabil og tryg proces for både klassen og den kommende, nye elev. Så selvom der “på papiret” er ledige pladser i en pågældende klasse, kan der godt gå tid, før man bliver tilbudt en plads.

Optagelsessamtale og prøveuge
Når der bliver en ledig plads, og eleven står for tur på ventelisten, får forældrene besked om den ledige plads pr. telefon. Forældrene og eleven inviteres herefter til en optagelsessamtale med klassens lærere. Her bliver barnet også præsenteres for nogle opgaver, der skal løses. Efter samtalen aftales det mellem forældre og lærer, hvornår eleven skal starte på prøve. Alle elever får en prøveuge med det formål, at både eleven, forældrene og skolen kan vurdere, om det er et samarbejde, der skal fortsætte.

I prøveugen bliver eleven testet i dansk og matematik svarede til klassetrinnet. I slutningen af ugen taler forældrene og skolen/lærerne sammen om, hvorvidt eleven skal optages og kan fortsætte sin skolegang på Hvidovre Privatskole. Vi anbefaler, at forældrene melder eleven fri fra nuværende skole i prøveugen.

Først når der er enighed om, at eleven er endeligt optaget, skal forældrene betale indskrivningsgebyr, depositum og skolepenge. Ligeledes skal forældrene indkøbe en Cromebook, og de får adgang til Forældreintra, som er kommunikationsplatformen mellem skole og hjem på Hvidovre Privatskole.

Såfremt man takker nej til en optagelsessamtale, kan man vælge at få sit barn slettet fra ventelisten eller at få sit barn sat som passiv på ventelisten. Hvis passivstatus vælges gælder aktiveringsreglerne, som beskrevet under “Hvor står mit barn på listen”. Det koster ikke ekstra, at blive sat passiv på ventelisten. Venteliste- og indskrivningsgebyr er engangsgebyrer og refunderes ikke.

Optagelsesprocedure - nye 0. klasser

Alle forældre til børn opskrevet på venteliste til 0. klasse bliver i efteråret, året før deres skolestart, inviteret på e-mail til informationsmøde på Hvidovre Privatskole. Informationsmødet afholdes for forældre med børn til skolestart i 0.klasse. Mødet er kun for forældre med børn på venteliste. Husk at skrive dit barn op, hvis du vil deltage i mødet. 

Efter informationsmødet skal de deltagende forældrene aktivt tilkendegive om man stadig er interesseret i at blive tilbudt en plads på skolen. Hvis man ikke deltager på mødet sendes en mail til venteliste@hvidovre-privatskole.dk om, hvorvidt man stadig er interesseret i at blive tilbudt en plads eller ej. Efter afvikling af informationsmødet begynder vi indskrivningsprocessen, hvor vi sender optagelsesbreve ud på e-mail prioriteret efter bl.a. søskendeprioritering (søskende til børn, der går på skolen bliver prioriteret først) anciennitet på ventelisten samt hensyn til en ligelig fordeling mellem drenge og piger. Hvis der takkes nej til tilbudt plads, tilbyder vi pladsen til den næste på ventelisten, og det er derfor er en løbende proces.

Der er plads til i alt 48 børn med 24 børn i hver klasse.

OBS: Der tages forbehold for at kunne skoleudsætte et barn, trods optagelse, hvis dette er en anbefaling fra børnehaven.

Ved optagelse betales et indmeldelsesgebyr samt depositum. Indmeldelsesgebyr er fast og refunderes ikke på noget tidspunkt. Vær opmærksom på, at der ikke sendes breve ud, hvis man ikke er blevet tilbudt optagelse.

Når processen er afsluttet, fremsendes mail til forældre med optaget børn om nedenstående:

  • Familiedag – Formålet er at give kommende elever og forældre mulighed for at møde hinanden og give lærere og pædagoger en mulighed for at se elevernes samspil.
  • Leg og lær eftermiddage –  Voksenstyret aktiviteter for kommende elever i selskab med deres forældre. Formålet er at skabe et rum for at alle voksne og kommende elever lærer hinanden bedre at kende.   
  • Førskoledag – Formålet er at vores nye elever er på skolen i et par timer, og “går” i skole. Her får de mulighed for at møde deres nye klassekammerater og lærere.
  • Dato for opstart i SFO
  • Dato og program for første skoledag
  • Praktisk info

 

Hvor står mit barn på listen?

Placeringen på listen er en oplysning, som rigtig mange forældre ønsker at få. Det er dog et tal, som ikke er meget værd, da det løbende ændrer sig. Alle opskrevne elever på ventelisten har anciennitet efter hvilken bankdag ventelistegebyret er modtaget. Når vi vælger børn fra ventelisten prioriterer vi bl.a. udfra, at søskende har prioritet før de børn, der IKKE har søskende på skolen, samt om det er en dreng eller pige, der er plads til i klassen. Vi tager også hensyn til om klassen er klar til at modtage en ny elev. Dette gør vi for at sikre en stabil og tryg proces for både klassen og den nye elev. Så selvom der “på papiret” er pladser i en pågældende klasse, kan der godt gå tid, før man bliver tilbudt en plads.

Passiv på venteliste: Såfremt man vil have sit barn stående som passiv på listen, med ønsket om at blive aktiveret på et senere tidspunkt, vil eleven komme ind på den aktive venteliste med en ny anciennitetsdato, som svarer til datoen for aktiveringen.

Giv besked, hvis du ikke ønsker at være på vores venteliste længere: Såfremt I ikke længere ønsker at stå på venteliste, bedes du sende en mail til os på: venteliste@hvidore-privatskole.dk

Udskrivningsprocedure
Hvidovre Privatskole følger Undervisningsministeriets anbefalinger, hvad angår ophør af samarbejde mellem skole, forældre og elev.

Vi henviser til Undervisningsministeriets hjemmeside – Udskrivningsprocedure

 

Ønsker I at skrive jeres barn op?