Undervisningsmiljøvurdering

 

Hvert tredje år gennemfører Hvidovre Privatskole en undervisningsmiljøvurdering på skolen. Hvidovre Privatskole anvender Den Nationale Trivselsmåling, der består af spørgsmål til elever i 0.- 3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.

Seneste undersøgelse er foretaget maj 2020 med besvarelse fra 314 elever, hvilket udgør en besvarelsesprocent på 91,55.

Undervisningsmiljøvurderingens form og udførelse drøftes i Samarbejdsudvalget og udarbejdes i øvrigt i samarbejde med skolens Arbejdsmiljørepræsentant. Undersøgelsen gennemføres på alle klassetrin.

Evaluering af undervisningsmiljøvurderingen har efterfølgende fundet sted i Samarbejdsudvalget, og vurderingen er tillige fremlagt og diskuteret i både lærergruppen og elevrådet.

Det samlede billede viser, at der er stor tilfredshed med skolens undervisningsmiljø.

Handlinger
0.-3. klasse:
Et af punkterne der skiller sig ud, er toiletforholdene. Her vurderer næsten halvdelen af eleverne, at der ikke er nok toiletter. Punktet er blevet drøftet i elevrådet. Elevrådet har efterfølgende udarbejdet en plan for fordeling af toiletter, så hver årgang har egne toiletter, hvilket har løst problematikken til elevernes tilfredsstillelse.

4.-6. klasse:
Ingen kritiske bemærkninger.

7.-9. klasse:
Et af punkterne, der skiller sig ud her, er temperaturen i klasserne. Ca. 30 % af de adspurgte vurderer, at de er utilfredse med temperaturforholdene. Skolen har efterfølgende indkøbt varmeblæsere for at afhjælpe problematikken.

Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at skolen ikke iværksatte tiltag som opfølgning på undervisningsmiljøvurderingen grundet flytning til ny lokation i sommeren 2021.