Undervisningsmiljøvurdering

 

Arbejdet med udarbejdelse af skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt af forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på Hvidovre Privatskole er under udarbejdelse, og vil blive offentliggjort på hjemmesiden straks efter færdiggørelse.