Mål og undervisningsplaner

 Hvidovre Privatskole følger Undervisningsministeriets “Fælles Mål”. “Fælles Mål” er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt i børnehaveklassen. “Fælles Mål” består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder samt vejledende færdigheds- og vidensmål. I udvalgte områder i dansk og matematik er der opstillet opmærksomhedspunkter. I dansk og historie er der også kanonlister.

I alle fag indgår tre tværgående emner: It og medier, sproglig udvikling samt innovation og entreprenørskab. Se yderligere beskrivelse af “Fælles mål” på Undervisningsministeriets hjemmeside.