Ressourcecentrets opbygning og formål

 

Ressourcecenteret på Hvidovre Privatskole er skolens interne samarbejdspartnere og består af læsevejleder, matematikvejleder, AKT-lærere og ressourcefagslærere i dansk og matematik. Ressourcecenteret tilbyder faglig og pædagogisk sparring til lærere og pædagoger og er, i samarbejde med lærerne, ansvarlig for den undervisning, der ligger ud over skolens primære tilbud i undervisningen. Ressourcecentret har et løbende samarbejde med PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning).

Formål:
Med udgangspunkt i Hvidovre Privatskoles vision om høj faglig udvikling for den enkelte elev og på udviklingen af et respektfuldt og trygt fællesskab, arbejdes der på at:

 • alle elever er integreret i skolens faglige og sociale kultur
 • forebygge frem for at helbrede
 • koordinere og understøtte tidlig indsats i forhold til elever, der støder på faglige eller sociale udfordringer

Mål:
At sikre alle elevers faglige og sociale udvikling ved en koordineret målrettet indsats.

Ressourcecenteret arbejder inden for de 4 følgende områder:

 • Den forebyggende indsats:
  Ressourcecentret sætter ind med tidlig indsats for at sikre, at alle elever er på det faglige niveau, der forventes på den pågældende årgang. Det betyder, at der arbejdes målrettet indenfor dansk og matematik, hvor ressourcecentret i samarbejde med klassens lærere, planlægger og gennemfører forskellige kurser og specifikke indsatsområder, som vist på skemaoversigten. Undervisningen foregår i klassen.
 • Ekstra undervisning:
  Ressourcecentret arbejder med ekstra undervisning til elever, der er i faglige vanskeligheder, indenfor dansk og matematik. Undervisningen kan tilbydes som individuel undervisning, holdundervisning eller som hjælp i klassen. På baggrund af de standardiserede prøver og den daglige undervisning vurderer lærere og årgangsteam, om elever skal indstilles til ekstra undervisning, og den enkelte indstilling vurderes af ressourceteamet.
 • AKT – Adfærd, Kontakt og Trivsel:
  I særlige tilfælde tilbyder ressourcecentret, i samarbejde med klassens lærere, støtte til elever med sociale- og adfærdsmæssige udfordringer. Støtten kan foregå individuelt eller i klassen, hvis dette er nødvendigt. Indstillinger af elever til AKT udarbejdes af lærere og årgangsteam, og den enkelte indstilling vurderes af ressourceteamet.
 • IT-Café:
  IT-caféen tilbydes til ordblinde elever og elever i store læse-skrive vanskeligheder. Formålet med IT-caféen er, at elever via it-hjælpemidler, fx app-writer og oplæsningsprogrammer, bliver i stand til at indgå i den daglige undervisning på lige fod med de andre elever.