Tilmelding til vores venteliste

Vigtigt: Når du/I udfylder formularen, skal der udover oplysninger om barnet også udfyldes oplysninger om mindst een forælders navn, cpr.nr, adresse, tlf.nr og mail. Ved opskrivning på venteliste, bedes du/I samtidig indbetale et gebyr på kr. 500,00 på konto regnr.: 6681 kontonr.: 0017398903 (Sparekassen Kronjylland)

Læs mere om regler for opskrivning og venteliste her

Der er også mulighed for rundvisning. Læs mere her