Tilmelding til vores venteliste

Vigtigt: Der skal udfyldes fulde cpr-numre for barnet samt mindst een forælder + adresse, tlf.nr og mail. Ved opskrivning på venteliste, bedes du/I samtidig indbetale et ventelistegebyr på kr. 500,00 på konto regnr.: 6681 kontonr.: 0017398903 (Sparekassen Kronjylland)

Læs mere om regler for opskrivning og venteliste her

Der er også mulighed for rundvisning. Læs mere her

Hvornår skal mit barn starte i skole/0.klasse?
Født i 2018 – 2024/25
Født i 2019 – 2025/26
Født i 2020 – 2026/27
Født i 2021 – 2027/28
Født i 2022 – 2028/29
Født i 2023 – 2029/30
Født i 2024 – 2030/31