Faglighed

Der arbejdes med tydelige og høje faglige forventninger til den enkelte elev. Derudover så følges den enkelte elevs progression løbende, så det sikres at alle elever lærer mest muligt.

I praksis betyder dette:
Undervisningen differentieres, så alle børn bliver mødt på det niveau de er. Et skolefag er ikke kun bogligt, men også i høj grad praktisk anvendeligt. Der arbejdes derfor med at variere undervisningen, således at der både anvendes traditionelle undervisningsformer, digitale læremidler, fysisk aktivitet samt forskellige praktiske opgaver.

 

Vi tager udgangspunkt i stamklasser, men eleverne kan også blive grupperet anderledes i henhold til deres faglige og sociale niveau. Vi har en lille klassekvotient på maks. 24 elever, således at der er god tid til den enkelte elev. Desuden vægtes det højt, at eleven udvikler evnen til selv at kunne tænke over egen læring og forholde sig til sit eget faglige standpunkt og kunne forklare det til læreren med støtte fra skole og hjem.

Vi forventer at forældrene støtter op om at børnene i perioder kan blive undervist sammen med yngre og/eller ældre elever. Ydermere forventes det, at der i hjemmet er en naturlig interesse og deltagelse i barnets lektielæsning, for at bidrage til en fælles forståelse forældre og skole imellem for barnets niveau fagligt såvel som socialt.