Hvorfor vælge Hvidovre Privatskole?

Hvorfor skal I vælge Hvidovre Privatskole?
Vores børn er det dyrebareste, vi har, og en tryg begyndelse på et langt skoleliv er det  bedste, vi kan give dem. Hvis I vælger Hvidovre Privatskole, har I valgt at give jeres barn en  tryg skolegang, hvor der er stort fokus på faglig og social trivsel. Vi er en skole, hvor  børnene i trygge rammer uddannes og dannes til mennesker, der kan begå sig i sit videre liv  og er klar til et fremtidigt uddannelsesforløb.

Vi er en skole med engagerede lærere, der giver både traditionel men også kreativ og  spændende undervisning med et højt fagligt niveau. Vi kan lide at udfordre og udvikle vores  elever, så de bliver faglige og sociale kompetente mennesker.    Vi har stort fokus på læring af høj kvalitet, og at eleverne lærer at indgå i et fællesskab, hvor  god adfærd er bærende elementer for samvær med andre mennesker.

Venteliste