LEGO® Education Innovation Studio

LEGO® Education Innovation Studio (LEIS) er et naturvidenskabeligt læringscenter, der fokuserer på aktiv læring, hvor eleverne og deres læring er i centrum. Undervisningen i et LEIS engagerer og motiverer eleverne til at eksperimentere og undersøge faglige emner inden for de naturvidenskabelige fag. Undervisningsmaterialerne i et LEIS er målrettet undervisningen fra 0. klasse til 10. klasse. Det kan anvendes i natur/teknologi, matematik, fysik/kemi, håndværk og design, tværfaglige forløb samt de steder, hvor naturvidenskab skal gøres aktiv og vedkommende. Materialerne og arbejdsmetoden understøtter samtidig elevernes udvikling inden for en lang  række vigtige discipliner, fx problemløsning, kreativitet, innovation og samarbejde. Fremtidens kompetencer udvikles hos eleverne.

 

LEGO® Educations læringsfilosofi
Fremtiden tilhører de kreative.

Helt centralt i læringsfilosofien fra LEGO Education er, at eleverne skal arbejde sammen om løsningen af udfordringerne.
To centrale begreber
To læringstilstande følger med undervisning i LEGO Education materialerne – uanset målgruppen eller hvilke fag og emner, materialerne bruges til:
 
• Aktiv læring – ‘hands on’
LEGO læring er ikke en proces, hvor læreren som en anden tankpas
ser fylder eleverne op med viden. Det er vigtigt for læringsprocessen, at de studerende selv er aktive: arbejder ”hands
– on”, eksperimenterer og bygge modeller for at løse deres opgaver. Det skaber et engagement, som tavleundervisning ikke kan konkurrere med.
 
• Læring med FLOW
Engagementet er en forudsætning for den tilstand af FLOW, som er defineret (af den amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi) som en tilstand, hvor man er så opslugt af en aktivitet, at man glemmer tid og sted – en tilstand forbundet med stærke positivfølelser og maksimal læring. FLOW forudsætter sammenhæng mellem elevens kompetencer og den stillede udfodring: at elevenudfordres, men kan mestre opgaven.

De fire trin i læringsprocessen
Arbejdsprocessen med materialerne følger en proces med fire trin. Disse fire trin er også gennemgående i lærervejledningerne.

Relation:
Eleverne præsenteres for en udfordring uden facitliste. De begynder derved at stille hinanden opklarende spørgsmål, hvorved de bruger
eksisterende viden til at komme videre i   processen.

Fortsæt:
Efter refleksionsfasen vil eleverne være klar til en ny opgave, der bygger på det, de netop har lært.
De er i Flow!

Konstruktion:
Eleverne skal bygge deres løsning på udfordringen. De bruger hænderne, og der opstår nye løsninger og indsigter ved at hænderne
stimulerer begge hjernehalvdele.

Refleksion:
Det er vigtigt, at eleverne får tid og rum til at reflektere over deres løsninger på udfordringen. Herved lagres deres opnåede viden, og de sætter ord på læringen.