Nøgletal

Karakterer

Hvidovre Privatskole havde første gang 9. klasser til prøver i skoleåret 2016/2017. Skolens karaktergennemsnit kan ses herunder:

Skoleåret 2019/20 (Hvidovre Privatskole)
Skoleåret 2019/20 (Hvidovre Kommune til sammenligning)

Skoleåret 2018/19 (Hvidovre Privatskole)
Skoleåret 2018/19 (Hvidovre Kommune til sammenligning)

Skoleåret 2016/17 og 2017/18

Yderligere oplysninger: Uddannelsesstatistik.dk

Overgangsfrekvens, 3 mdr. efter afsluttet grundskole

Uddannelse 2017 2018 2019
10. klasse m.v. 25,0%   24,4%
Ordinære gymnasiale uddannelser 54,2% 77,3% 56,1%
Erhvervsuddannelser grundforløb     12,2%

For yderligere statistik omkring 9. klassernes overgang til ungdomsuddannelser og 10. klasse henvises til Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og Læring – STIL-Uddannelsesstatistik.

Det skal bemærkes, at der i tallene fra STIL ligger en diskretionsgrænse på 5 elever.