Nøgletal

Overgangsfrekvens, 3 mdr. efter afsluttet grundskole

Uddannelse 2017 2018 2019
10. klasse m.v. 25,0%   24,4%
Ordinære gymnasiale uddannelser 54,2% 77,3% 56,1%
Erhvervsuddannelser grundforløb     12,2%

For yderligere statistik omkring 9. klassernes overgang til ungdomsuddannelser og 10. klasse henvises til Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og Læring – STIL-Uddannelsesstatistik.

Det skal bemærkes, at der i tallene fra STIL ligger en diskretionsgrænse på 5 elever.