Respekt for hinanden

Samarbejde, tolerance og gensidig respekt spiller en vigtig rolle på skolen. Vi fokuserer på udvikling af fælleskabet og at der udvises gensidig respekt blandt elever, lærere og forældre.

I praksis betyder dette:
Skolen arbejder med gensidig respekt og den gode omgangstone – alle taler pænt til hinanden. Der gives plads til alle og mangfoldighed ses som en resurse.

Skolen retter fokus på hinandens styrker og bruger dem aktivt i alle konstellationer. Skolen kendetegnes ved kommunikation og dialog med sine omgivelser, brugere, forældre, elever og lokalsamfundet. Skolen vægter skole-hjemsamarbejdet højt, og der afholdes to årlige forældremøder og to årlige forældre-elevsamtaler.

Vi forventer, at forældrene altid omtaler skolen i positive vendinger over for børnene samt, at de bidrager til opdragelsen af barnet i forhold til ovenstående. Vi forventer, at forældrene ikke kun tager vare på eget barn, men tager ansvar for alle børn på skolen. Der ud over skal forældrene tage aktiv del i forældrenetværket samt deltage i møder og arrangementer.