Traditioner

Trivsel og faglighed

Trivsel og faglighed hænger sammen. Hvis eleverne trives, sålærer de også noget!

1. skoledag

Den første dag efter ferien er altid noget særligt. Der er altid stor gensynsglæde og forventninger til det nye skoleår. Der er pyntet op med flag, rød løber og balloner. Alle er velkomne til at deltage i fællesarrangementet.boximg1

Vi mødes kl. 9.00 i skolegården under det store skoletræ eller i Hallen, alt efter vejret.
Skolelederen byder velkommen og eleverne går samlet klassevis op i klasserne med deres klasselærer.

Imens venter forældre og skolens øvrige ansatte i hallen, hvor alle bliver samlet igen efter 1½ time. Skolelederen holder en tale og vi slutter dagen af med at synge skolesangen.

 

 

Skolens fødselsdag

Den 29. august fylder Hvidovre Privatskole 1. år. Hvad dagen kommer til at indeholde, kan vi ikke løfte sløret for endnu, men vær ganske sikker på, at det vil blive fejret med manér.

Halloween

boximg2I SFO fejrer vi den uhyggeligt hyggelige tradition fra USA – Halloween. Både halloween og allehelgens handler om de døde, og dem er der mange af, sommetider forbundet med stor sorg og/eller kærlighed.

På Hvidovre Privatskole gør vi Halloween til en festdag. Eleverne fra 0.-3. kommer udklædt også i skoletiden.

Når de har fri fra skole og SFO åbner, er der festligt pyntet og pædagogerne står klar med “slik eller ballade”. Hvert år har pædagogerne fundet på en masse sjov og senere på eftermiddagen, når forældre kommer for at hente deres børn er der fælleshygge i SFO.

Motionsdag

Dagen før efterårsferien deltager hele skolen i skolernes motionsdag. Der er mulighed for at løbe forskellige distancer og de ansatte er med hele vejen rundt.

Luciadag

Den 13. december er det Luciadag, og det er det også på Hvidovre Privatskole.

Det er eleverne fra 5. årgang der går Lucia, både piger og drenge. Når lyset bliver slukket i klasser og på gangene står skolens elever og ansatte helt stille og lytter til Luciaoptogets sang, alt imens de “bærer lyset frem” i stearinlysets skær.

Optoget går rundt på hele skolen, forbi alle klasser, SFO og administrationen. Også Hvidovre Kommunes Kultur & Fritidsforvaltning (som bor på skolen) får besøg af Luciaoptoget.

Dagen sluttede med et forældre arrangement i skolegården, med sang/optræden fra klasserne, boder med æbleskiver, gløgg og småkager og selvfølgelig Luciaoptog.

 

Jul

Når december måned nærmer sig, kan det mærkes på Hvidovre Privatskole. Vi kick-starter julemåneden med en klippe-klistredag hvor alle eleverne pynter egen klasse op. Efter frokost pynter vi i fællesskab fællesarealer, gange, trapper mm op.

Klasserne har hver især skabt deres egne traditioner i julemåneden. Nogle har juletræ og/eller kalenderlys i klassen, flere har oplæsning af julehistorier, pakkekalender og nissevenner.

Hver morgen mødes vi til morgensang (det gør vi nu hele året) og i december, er det selvfølgelig alle julens melodier der er på repertoiret.

I madkundskab står undervisningen på julebag, konfektfremstilling og sidste gang før jul prøvede eleverne at forberede en hel julemiddag med and, risengrød og alt hvad dertil hører.

Sidste dag før jul er der juleafslutning. Nogle klasser starter med morgenmad for elever og forældre og fælles slutter vi af i hallen med taler, sang og ønsket om glædelig jul til hinanden.

Også de ansatte har nissevenner og slutter december måned af med en traditionel julefrokost.

Fastelavn

På fastelavns mandag møder eleverne i 0.-3. klasse udklædte. Det er meget fantasifulde og flotte udklædninger. Der er arrangeret tøndeslagning i gymnastiksalen og i spisepausen er der fastelavnsboller til hele skolen.

Forældredag

Hvert år arrangerer vi en forældredag, men forskellige temaer. I 2015 var det første gang dagen blev afviklet og arrangementer blev afviklet i skolegården en dejlig solrig lørdag i august.

Alle klasserne havde lavet forskellige boder med aktiviteter og mad/drikke.

I SFO-lokalerne blev der afviklet kage konkurrence med hele 56 deltagende kager og med bestyrelsen som dommerpanel. Det var virkelig kreative kager der blev kreeret, og en skøn smagfuld gulerodskage løb med 1. præmien – en tur i “Den Blå Planet” der gik til 0.A.

Afslutning

Den sidste skoledag før sommerferien er også en særlig dag.

Skoledagen er afkortet og mange klasser mødes til morgenmad i klassen.

Efterfølgende samles vi i hallen hvor skolelederen holder sin sommerferietale, vi synger bl.a. skolesangen og ønsker hinanden god solrig sommerferie.