Det store fremmøde af forældre, elever og ansatte fra Hvidovre Privatskole blev bemærket af politikerne på kommunalbestyrelsesmødet d. 30. august 2017, og foranledigede samtidig en ændring i dagsordenen, så punktet om en forlængelse af lejekontrakten blev flyttet frem, og dele af debatten gjort åben.

Fra alle sider af byrådssalen blev der udtrykt stor ros og anerkendelse for det arbejde og den opgave skolen løser, og alle partier udtrykte principiel tilslutning til vores projekt.

Og ikke mindst: Kommunalbestyrelsen godkendte Hvidovre Privatskoles ansøgning om forlængelse lejekontrakten, så vi kan blive, hvor vi er to år endnu – altså til sommer 2019.

Både bestyrelse, ledelse og personale er naturligvis meget glade, og vi ser frem til at fejre den gode nyhed med børn og forældre på lørdag, hvor skolen holder sommerfest.

Med venlig hilsen

Hvidovre Privatskole
Bestyrelse og ledelse