På baggrund af den 100 % fulde opbakning, der blev givet på det ekstraordinære forældrekredsmøde d. 25. februar, til både bestyrelsens og ledelsens fortsatte arbejde omkring ”Projekt ny skole”, er det en fornøjelse at kunne meddele, at Hvidovre Kommune har godkendt vores ansøgning om en forlængelse af lejekontrakten, så vi kan blive i nuværende lokaler til udgangen af skoleåret 2019/2020.

Med venlig hilsen
Hvidovre Privatskole
Bestyrelse og ledelse